Ivan Kosalec i suradnici

Antimikrobna rezistencija -

IZAZOVI I RJEŠENJA

Antimikrobna rezistencija_knjiga

Knjiga namijenjena čitateljima i studentima raznih struka koji u svojem radu izučavaju, propisuju ili izdaju antibiotike.

Antimikrobna rezistencija_knjiga

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA
NASTAVNA LITERATURA TAKVE VRSTE NA HRVATSKOM JEZIKU!

Pokušaj rješenja antimikrobne rezistencije, koja predstavlja globalnu prijetnju, autori nude kroz svoja znanja, klinička i praktična iskustva u svrhu unapređenja studenata koji uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, daje opis različitih sojeva rezistentnih patogena i klinička praksa, te nudi istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

15 hrvatskih kompetentnih i iskusnih autora

iznose važne komponente problema i potencijalnih rješenja antimikrobne rezistencije

prof. dr. sc. Arjana Tambić
Andrašević, dr. med.
specijalist medicinske mikrobiologije
s parazitologijom
Klinika za infektivne bolesti
„Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-
Mladar Takač, mag. pharm.
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Zavod za farmaceutsku kemiju

prof. dr. sc. Irena Žuntar, dipl. ing. med. biokem.
specijalist toksikologije
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med.
specijalist infektologije, subspecijalist
intenzivne medicine
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Darija Kuruc Poje, mag. pharm.
specijalist kliničke farmacije
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica

doc. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm.
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Zavod za analitiku lijekova

prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Zavod za mikrobiologiju

prof. dr. sc. Blaženka Kos
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prof. dr. sc. Jagoda Šušković
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prof. dr. sc. Jasna Novak
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

doc. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.
specijalist medicinske mikrobiologije
s parazitologijom
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med.
specijalist mikrobiologije s parazitologijom
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb
Zavod za primijenjenu kemiju

Arjana_Tambic_Andrasevic
prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević,
dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije
s parazitologijom 

Klinika za infektivne bolesti
„Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Darija_Kuruc_Poje
Darija Kuruc Poje, mag. pharm.

specijalist kliničke farmacije

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica

Jasna_Novak
prof. dr. sc. Jasna Novak

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura
Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

Milena_Jadrijevic_Mladar_Takac
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-
Mladar Takač, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu,
Farmaceutsko-biokemijski
fakultet, Zagreb
Zavod za farmaceutsku kemiju

Miranda_Sertic
doc. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Zavod za analitiku lijekova

Andreja_Lebos_Pavunc
doc. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura 

Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

Irena_Zuntar
prof. dr. sc. Irena Žuntar,
dipl. ing. med. biokem.

specijalist toksikologije
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Ivan_Kosalec
prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Zavod za mikrobiologiju

Ljiljana_Zmak
dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije

s parazitologijom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Adela_Krivohlavek
dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

Blazenka_Kos
prof. dr. sc. Blaženka Kos

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura

Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

Blazenka_Hunjak
prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med.

specijalist mikrobiologije s parazitologijom 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Vladimir_Krajinovic
dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med.

specijalist infektologije, subspecijalist intenzivne medicine Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Jagodaa_Suskovic
prof. dr. sc. Jagoda Šušković

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura

Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

Iva_Rezic
izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić, dipl. ing.

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki
fakultet, Zagreb
Zavod za primijenjenu kemiju

O knjizi kažu...

Antimikrobna rezistencija predstavlja globalnu prijetnju i vodi nas neminovno u post-antibiotsko (antimikrobno) razdoblje sa svim svojim neizvjesnostima i izazovima. Pokušaj rješenja ovog problema leži u sustavnom, multidisciplinarnom, intersektoralnom pristupu i posvećenošću na nacionalnoj i široj razini. Upravo je urednik ovog udžbenika, sa svojim bogatim znanjem i širokim pogledom na problem, uspio skrenuti pozornost na složenost problema antimikrobne rezistencije, ali i ponuditi potencijalna rješenja. Okupivši kompetentne i iskusne autore omogućio im je da istaknu važne komponente problema i rješenja, a svojim znanjem, kliničkim i praktičnim iskustvom doprinesu da se, putem ovog udžbenika, unaprijedi znanje studenata različitih fakulteta koji u svom kurikulu uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Prof. dr. sc. Ana Budimir, Zagreb

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja predstavlja originalno multidisciplinarno nastavno štivo koje će zasigurno postati korisna sveučilišna nastavna literatura na nekoliko fakulteta.

U Republici Hrvatskoj do sada nismo imali ovako multidisclipinarnu nastavnu literaturu koja nudi i moguća terapijska rješenja problemu antimikrobne rezistencije. 

Prim. izv. prof. dr. sc. Ivana Goić Barišić

Preporučio bih korištenje ovog udžbenika, ne samo za studente studijskih programa Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta, Prehrambeno -biotehnološkog fakulteta i Tekstilno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nego i kao dodatnu literaturu za studente medicine, stomatologije,
veterine, medicinske skrbi, molekularne biologije i mikrobiologije jer obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, počevši od povijesnog pregleda, mehanizama otpornosti patogena na antibiotike do štetnih ekološko-zdravstvenih učinaka. Opisani su različiti sojevi rezistentnih patogena, klinička praksa, istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

Prof. dr. sc. Hrvoje Petković, Ljubljana

Trokuti2_background
Antimikrobna rezistencija_knjiga

Ivan Kosalec i suradnici

Antimikrobna rezistencija -

IZAZOVI I RJEŠENJA

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA NASTAVNA LITERATURA 

TAKVE VRSTE NA HRVATSKOM JEZIKU!

+ TROŠKOVI DOSTAVE 4,70 €*

ZA NARUČENA 3 I VIŠE PRIMJERKA BESPLATNA DOSTAVA*

* cijene se odnose za Hrvatsku i hrvatsko tržište

ŽELIM SVOJ PRIMJERAK

|       © 2023 Bones – Digitalni Marketing

© 2023 Bones – Digitalni Marketing