Knjiga namijenjena čitateljima i studentima raznih struka koji u svojem radu izučavaju, propisuju ili izdaju antibiotike.

Antimikrobna rezistencija_knjiga

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA
NASTAVNA LITERATURA TAKVE VRSTE
NA HRVATSKOM JEZIKU!

Pokušaj rješenja antimikrobne rezistencije, koja predstavlja globalnu prijetnju, autori nude kroz svoja znanja, klinička i praktična iskustva u svrhu unapređenja studenata koji uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, daje opis različitih sojeva rezistentnih patogena i klinička praksa, te nudi istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

15 hrvatskih kompetentnih i iskusnih autora

iznose važne komponente problema i potencijalnih rješenja antimikrobne rezistencije

prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Darija Kuruc Poje, mag. pharm.

specijalist kliničke farmacije Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica

prof. dr. sc. Jasna Novak

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević- Mladar Takač, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za farmaceutsku kemiju

doc. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za analitiku lijekova

doc. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prof. dr. sc. Irena Žuntar, dipl. ing. med. biokem.

specijalist toksikologije Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb

prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za mikrobiologiju

dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

prof. dr. sc. Blaženka Kos

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med.

specijalist mikrobiologije s parazitologijom Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med.

specijalist infektologije, subspecijalist intenzivne medicine Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

prof. dr. sc. Jagoda Šušković

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić, dipl. ing.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet, Zagreb Zavod za primijenjenu kemiju

O knjizi kažu...

Antimikrobna rezistencija predstavlja globalnu prijetnju i vodi nas neminovno u post-antibiotsko (antimikrobno) razdoblje sa svim svojim neizvjesnostima i izazovima. Pokušaj rješenja ovog problema leži u sustavnom, multidisciplinarnom, intersektoralnom pristupu i posvećenošću na nacionalnoj i široj razini. Upravo je urednik ovog udžbenika, sa svojim bogatim znanjem i širokim pogledom na problem, uspio skrenuti pozornost na složenost problema antimikrobne rezistencije, ali i ponuditi potencijalna rješenja. Okupivši kompetentne i iskusne autore omogućio im je da istaknu važne komponente problema i rješenja, a svojim znanjem, kliničkim i praktičnim iskustvom doprinesu da se, putem ovog udžbenika, unaprijedi znanje studenata različitih fakulteta koji u svom kurikulu uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Prof. dr. sc. Ana Budimir, Zagreb

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja predstavlja originalno multidisciplinarno nastavno štivo koje će zasigurno postati korisna sveučilišna nastavna literatura na nekoliko fakulteta.

U Republici Hrvatskoj do sada nismo imali ovako multidisclipinarnu nastavnu literaturu koja nudi i moguća terapijska rješenja problemu antimikrobne rezistencije. 

Prim. izv. prof. dr. sc. Ivana Goić Barišić

Preporučio bih korištenje ovog udžbenika, ne samo za studente studijskih programa Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta, Prehrambeno -biotehnološkog fakulteta i Tekstilno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nego i kao dodatnu literaturu za studente medicine, stomatologije,
veterine, medicinske skrbi, molekularne biologije i mikrobiologije jer obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, počevši od povijesnog pregleda, mehanizama otpornosti patogena na antibiotike do štetnih ekološko-zdravstvenih učinaka. Opisani su različiti sojevi rezistentnih patogena, klinička praksa, istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

Prof. dr. sc. Hrvoje Petković, Ljubljana

Trokuti2_background
Antimikrobna rezistencija_knjiga

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA NASTAVNA LITERATURA 

TAKVE VRSTE NA HRVATSKOM JEZIKU!

+ TROŠKOVI DOSTAVE 35,00 kn (HR)

ZA NARUČENA 3 I VIŠE KOMADA BESPLATNA DOSTAVA

NARUČITE SVOJ PRIMJERAK

Knjiga namijenjena čitateljima i studentima raznih struka koji u svojem radu izučavaju, propisuju ili izdaju antibiotike.

Antimikrobna rezistencija_knjiga

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA
NASTAVNA LITERATURA TAKVE VRSTE
NA HRVATSKOM JEZIKU!

Pokušaj rješenja antimikrobne rezistencije, koja predstavlja globalnu prijetnju, autori nude kroz svoja znanja, klinička i praktična iskustva u svrhu unapređenja studenata koji uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, daje opis različitih sojeva rezistentnih patogena i klinička praksa, te nudi istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

15 hrvatskih kompetentnih i iskusnih autora

iznose važne komponente problema i potencijalnih rješenja antimikrobne rezistencije

prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Darija Kuruc Poje, mag. pharm.

specijalist kliničke farmacije Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica

prof. dr. sc. Jasna Novak

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević- Mladar Takač, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za farmaceutsku kemiju

doc. dr. sc. Miranda Sertić, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za analitiku lijekova

doc. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prof. dr. sc. Irena Žuntar, dipl. ing. med. biokem.

specijalist toksikologije Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb

prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutskobiokemijski fakultet, Zagreb Zavod za mikrobiologiju

dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb

prof. dr. sc. Blaženka Kos

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

prim. dr. sc. Blaženka Hunjak, dr. med.

specijalist mikrobiologije s parazitologijom Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med.

specijalist infektologije, subspecijalist intenzivne medicine Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

prof. dr. sc. Jagoda Šušković

Sveučilište u Zagrebu Prehrambenobiotehnološki fakultet, Zagreb Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić, dipl. ing.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet, Zagreb Zavod za primijenjenu kemiju

O knjizi kažu...

Antimikrobna rezistencija predstavlja globalnu prijetnju i vodi nas neminovno u post-antibiotsko (antimikrobno) razdoblje sa svim svojim neizvjesnostima i izazovima. Pokušaj rješenja ovog problema leži u sustavnom, multidisciplinarnom, intersektoralnom pristupu i posvećenošću na nacionalnoj i široj razini. Upravo je urednik ovog udžbenika, sa svojim bogatim znanjem i širokim pogledom na problem, uspio skrenuti pozornost na složenost problema antimikrobne rezistencije, ali i ponuditi potencijalna rješenja. Okupivši kompetentne i iskusne autore omogućio im je da istaknu važne komponente problema i rješenja, a svojim znanjem, kliničkim i praktičnim iskustvom doprinesu da se, putem ovog udžbenika, unaprijedi znanje studenata različitih fakulteta koji u svom kurikulu uče o antimikrobnim lijekovima, mikrobiologiji ili srodnim područjima.

Prof. dr. sc. Ana Budimir, Zagreb

Antimikrobna rezistencija – izazovi i rješenja predstavlja originalno multidisciplinarno nastavno štivo koje će zasigurno postati korisna sveučilišna nastavna literatura na nekoliko fakulteta.

U Republici Hrvatskoj do sada nismo imali ovako multidisclipinarnu nastavnu literaturu koja nudi i moguća terapijska rješenja problemu antimikrobne rezistencije. 

Prim. izv. prof. dr. sc. Ivana Goić Barišić

Preporučio bih korištenje ovog udžbenika, ne samo za studente studijskih programa Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta, Prehrambeno -biotehnološkog fakulteta i Tekstilno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nego i kao dodatnu literaturu za studente medicine, stomatologije,
veterine, medicinske skrbi, molekularne biologije i mikrobiologije jer obuhvaća sve aspekte rezistencije na antibiotike, počevši od povijesnog pregleda, mehanizama otpornosti patogena na antibiotike do štetnih ekološko-zdravstvenih učinaka. Opisani su različiti sojevi rezistentnih patogena, klinička praksa, istraživanje i razvoj novih antimikrobnih strategija i novih antimikrobnih molekula.

Prof. dr. sc. Hrvoje Petković, Ljubljana

Trokuti2_background
Antimikrobna rezistencija_knjiga

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA NASTAVNA LITERATURA 

TAKVE VRSTE NA HRVATSKOM JEZIKU!

+ TROŠKOVI DOSTAVE 35,00 kn (HR)

ZA NARUČENA 3 I VIŠE KOMADA BESPLATNA DOSTAVA

NARUČITE SVOJ PRIMJERAK